Pěvecká soutěž Talent Havířov

Talent je soutěží amatérských zpěváků populární hudby. Soutěž vznikla počátkem 80. let a bez přerušení se koná každý rok až do současnosti. Prestiž této soutěže vzrůstá a počet soutěžících se rok od roku zvyšuje. Od roku 2013 se soutěž stala mezinárodní.

Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích 6 - 9 let, 10 - 12 let, 13 - 15 let a 16 - 25 let.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu mladých zpěváků předcházejí finále této soutěže dvě výběrová kola. Všechny soutěžící hodnotí odborná porota, složená z havířovských hudebníků. Do finále GALAKONCERTU TALENT je uvedenou porotou vybráno 5 - 9 finalistů z každé kategorie. Tito poté porovnávají svůj pěvecký talent před publikem v rámci  veřejného koncertu.

Pro mnohé vítěze je tato soutěž odrazovým můstkem pro účast v celonárodních, ale i mezinárodních soutěžích, např. Československo má talent, Super Star nebo X Factor.

Cílem organizátorů této soutěže je smysluplné využití volného času dětí a mladých lidí a v neposlední řadě také ten, že původně městská akce přesáhla hranice našeho města, ale i republiky. V soutěži vítáme i zástupce zahraničních partnerských měst Havířova.

Jsme přesvědčeni, že vzhledem k délce trvání soutěže Talent, vzrůstajícímu zájmu soutěžících a stále vyšší kvalitě výkonů mladých nadějných zpěváků, si právě tato soutěž zasluhuje pozornost a podporu.