Hlasování do soutěže

Soutěžící: Johana Žofie Muchová (8 let)

Zařazení: I. kategorie  6 – 9 let

Rok: 2018Hlas je možné odeslat 1x za 24 hod. Hlasování bude ukončeno 03.05.2018 v 10:00 hod.