Kontakt

Městské kulturní středisko Havířov
Hlavní třída 31a
736 01 Havířov - Město
email: sekretariatmks@mkshavirov.cz

Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka, tel: 596 808 012

Mgr. Jiří Pasz, zást. ředitelky,vedoucí technicko-správního útvaru, tel: 596 808 030, 777 767 088, email: pasz@mkshavirov.cz

Bližší informace o soutěži

Lenka Václavíková, vedoucí programového odd., tel: 777 767 082, 596 808 022, email: vaclavikova@mkshavirov.cz