Přihláška do soutěže Talent 2019

Captcha

Děkujeme za zaslanou přihlášku do soutěže Talent 2019. Těšíme se na vás v 1. kole soutěže 8. 3. 2019 v 10.00 hodin v KD Radost v Havířově! Bližší info ZDE.

Termín pro odeslání přihlášky je do 6. 3. 2019!

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková organizace, jako správce Vašich osobních údajů odpovídá za jejich ochranu a garantuje jejich zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Více informací naleznete na http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/.