Termíny a pravidla 2016

Termín pro přihlášení do soutěže vypršel.

Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií:

  1. kat. – 6 – 9 let
  2. kat. – 10 – 12 let
  3. kat. – 13 – 15 let
  4. kat. – 16 – 25 let

19. února 2016 od 10.00 hodin

1. výběrové kolo soutěže – základní výběr přihlášených soutěžících

Zpěv bez jakéhokoliv doprovodu či podkladu, výběr dvou libovolných písní
Místo konání:  KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

Přihlášení do 1. výběrového kola soutěže

Dle počtu soutěžících předpokládáme, že 2. kategorie začne zhruba v 10.50 hodin, 3. kategorie v 11.45 hodin, 4. kategorie ve 12.30 hodin. Přijďte, prosím, s předstihem, může to být rychlejší! Ale i pomalejší…

26. února 2016 od 9.00 hodin

1. výběrové kolo skupiny soutěžících z Turčianských Teplic (partnerské město Havířova)
Nevztahuje se na jiné soutěžící.

26. února od 10.00 hodin

2. výběrové kolo soutěže – výběr finalistů

Zpěv s hudebním podkladem (podklad musí být pouze v klasickém hudebním formátu CD, nesmí obsahovat druhé hlasy a chóry, porota určí, zda jsou příp. nahrané druhé hlasy navádějící, v takovém případě může být soutěžící diskvalifikován), podklad musí být řádně označen jménem soutěžícího, soutěžní kategorií, číslem a názvem písně.

Výběrová kola jsou NEVEŘEJNÁ!, to znamená, že každý soutěžící bude v sále pouze s porotou. Výběr písně v 1.a v 2. výběrovém kole nemusí být stejný. 
Místo konání:  KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

22. dubna 2016 od 10.00 hodin

3. kolo soutěže – FINÁLE GALAKONCERT TALENT – výběr absolutních vítězů

Zpěv s hudebním podkladem (podklad by měl být stejný jako ve 2. výběrovém kole nebo jak určí porota)

Finále soutěže je VEŘEJNÉ! – pro školy, ale i rodiče a příznivce soutěžících v KD Petra Bezruče, ul. Hlavní třída 31a, Havířov.

Hostem Galakoncertu Talent 2016 bude skupina MIRAI.

V porotě zasednou havířovští hudebníci :

Tomáš Kovalčík - předseda poroty
Iveta Kočí Palkovská
Danuše Starečková
Tomáš Václavík
Jiří Bořuta