Termíny a pravidla 2017

Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií:

  1. kat. – 6 – 9 let
  2. kat. – 10 – 12 let
  3. kat. – 13 – 15 let
  4. kat. – 16 – 25 let

VÍTĚZOVÉ DANÝCH KATEGORIÍ Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ MOHOU SOUTĚŽIT POUZE VE VYŠŠÍCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH.

Termín pro odeslání přihlášky je do 24.2.2017!

3. března 2017 od 10.00 hodin
1. výběrové kolo soutěže– základní výběr přihlášených soutěžících

Zpěv bez mikrofonu, jakéhokoliv doprovodu či podkladu, výběr dvou libovolných písní
Místo konání: KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

Přihlášení do 1. výběrového kola soutěže

Dle počtu soutěžících předpokládáme, že 2. kategorie začne zhruba v 10.50 hodin, 3. kategorie ve 12.00 hodin, 4. kategorie ve 12.50 hodin. Prezence bude probíhat do 13.00 hodin. Můžete tedy přijít až na svou kategorii. Přijďte, prosím, s předstihem, může to být rychlejší! Ale i pomalejší…

10. března 2017 2017 od 9.00 hodin
1. výběrové kolo skupiny soutěžících z Turčianských Teplic (partnerské město Havířova)

Nevztahuje se na jiné soutěžící.

10. března 2017 od 10.00 hodin
2. výběrové kolo soutěže – výběr finalistů

Zpěv s mikrofonem, hudebním podkladem (podklad musí být pouze v klasickém hudebním formátu CD, nesmí obsahovat druhé hlasy a chóry, porota určí, zda jsou příp. nahrané druhé hlasy navádějící, v takovém případě může být soutěžící diskvalifikován), podklad musí být řádně označen jménem soutěžícího, soutěžní kategorií, číslem a názvem písně). Je možný i vlastní doprovod na hudební nástroj.

Výběrová kola jsou NEVEŘEJNÁ!, to znamená, že každý soutěžící bude v sále pouze s porotou. Výběr písně v 1.a v 2. výběrovém kole nemusí být stejný. 
Místo konání: KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

 

21. dubna 2017 od 10.00 hodin
3. kolo soutěže – FINÁLE GALAKONCERT TALENT – výběr absolutních vítězů

Zpěv s mikrofonem, hudebním podkladem (podklad by měl být stejný jako ve 2. výběrovém kole nebo jak určí porota)

Finále soutěže je VEŘEJNÉ! – pro školy, ale i rodiče a příznivce soutěžících v KD Petra Bezruče, ul. Hlavní třída 31a, Havířov.
Hostem Galakoncertu Talent 2017 bude MIRO ŠMAJDA.

V porotě zasednou havířovští hudebníci :

Jiří Bořuta - předseda poroty
Iveta Kočí Palkovská
Danuše Starečková
Jiří Švidrnoch
George Burgerstein
Tomáš Václavík