Termíny a pravidla 2019

Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií:

  1. kat. – 6 – 9 let
  2. kat. – 10 – 12 let
  3. kat. – 13 – 15 let
  4. kat. – 16 – 25 let

VÍTĚZOVÉ DANÝCH KATEGORIÍ Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ MOHOU SOUTĚŽIT POUZE VE VYŠŠÍCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH.

Termín pro odeslání přihlášky je do 6. 3. 2019!

8. března 2019 od 10.00 hodin
1. výběrové kolo soutěže – výběr semifinalistů

Zpěv bez mikrofonu, jakéhokoliv doprovodu či podkladu, výběr dvou libovolných písní
Místo konání: KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

Dle počtu přihlášených soutěžících předpokládáme, že 2. kategorie začne zhruba v 10.30 hodin, 3. kategorie v 11.30 hodin, 4. kategorie ve 12.00 hodin. 

22. března 2019 od 9.00 hodin
1. výběrové kolo skupiny soutěžících z  partnerského města Havířova - Turčianské Teplice

Nevztahuje se na jiné soutěžící! 

22. března 2019 od 10.00 hodin
2. výběrové kolo soutěže – výběr finalistů

Zpěv s mikrofonem, hudebním podkladem (podklad musí být v klasickém hudebním formátu CD či kvalitní MP3, buď vypálený na CD nebo nahraný na flash disku. Podklad nesmí obsahovat druhé hlasy a chóry, porota určí, zda jsou příp. nahrané druhé hlasy navádějící, v takovém případě může být soutěžící diskvalifikován). Je možný i vlastní doprovod na hudební nástroj.

Výběrová kola jsou NEVEŘEJNÁ!, to znamená, že každý soutěžící bude v sále pouze s porotou.
Výběr písně v 1.a v 2. výběrovém kole nemusí být stejný. 
Místo konání: KD Radost, ul. Alšova 11, Havířov

10. května 2019 od 10.00 hodin
3. kolo soutěže – FINÁLE GALAKONCERT TALENT – výběr absolutních vítězů

Zpěv s mikrofonem, hudebním podkladem (podklad by měl být stejný jako ve 2. výběrovém kole nebo jak určí porota)

Finále soutěže je VEŘEJNÉ! – pro školy, ale i rodiče a příznivce soutěžících v KD Petra Bezruče, ul. Hlavní třída 31a, Havířov.

Vstupenky je možno objednat od 25.3.2019 na tel. čísle 777 767 082, 59 680 80 22 nebo emailu vaclavikova@mkshavirov.cz  (Lenka Václavíková)

V porotě zasednou profesionální hudebníci z Havířova a okolí